Sau một thời gian OPEN đến nay, máy chủ Quyền Vương không còn đông đúc nữa, nhằm duy trì máy chủ Quyền Vương BQT quyết định sát nhập hai máy chủ:
BQT sẽ tiến hành sát nhập hai máy chủ: Quyền Vương sang Anh Hùng. Các bạn nhanh chóng chuyển server sang Anh Hùng để tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Quyền Vương sang Anh Hùng.
Thời gian chuyển Server : 0h 06/09/2021 - 24h 18/09/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Anh Hùng : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Anh Hùng
Lưu ý :
 • Khi tiến hành sát nhập 2 cụm máy chủ này BQT không tiến hành trung gian bất cứ gì, và không ủy quyền bất cứ bạn nào đứng ra trung gian giao dịch. Không giao dịch mua bán item giữa 2 tài khoản với nhau. Nếu bạn là người sáng suốt không mua bán bất cứ gì vì người thiệt thòi chính là các bạn. Dù rẻ đi chăng nữa của rẻ là của ôi. Nếu chúng tôi điều tra ra thì bạn người mua sẽ là người thiệt thòi. Các bạn chú ý vấn đề đó. Và tôi không ủy quyền bất cứ ai đứng ra trung gian. Nếu bạn trung gian đồng nghĩa là chống đối với tôi dù bạn là ai đi chăng nữa chính tôi sẽ block hết tất cả tài khoản của các bạn Bên Mua - Bên Bán - Trung Gian Block cả 3 phía. Bảo vệ sân chơi đồng nghĩa các bạn bảo vệ quyền lợi của các bạn, quyền lợi của tôi, các bạn ích kỷ thì các bạn sẽ bị tôi mời ra khỏi game vĩnh viễn. Hãy sáng suốt các bạn ạ .
 • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
 • Sau khi thực hiện chuyển server Thành Công Tài khoản ở máy chủ Quyền Vương sẽ bị khóa lại, các bạn vui lòng chuyển hết đồ trong nhân vật phụ qua tài khoản khác trước khi thực hiện chuyển server
 • Tài khoản tại máy chủ Anh Hùng bắt buộc là tài khoản mới và nhân vật mới khởi tạo.
 • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
 • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở máy chủ Anh Hùng trước khi chuyển sang .
 • Phải thoát game tất cả trước khi chuyển server sang và tuyệt đối không click nút quay lại. Các bạn thao tác sai những quy định trên BQT sẽ thu phí xử lý chuyển sai số tiền là 100.000
 • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, và Hành Trang của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
 • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Anh Hùng không nhất thiết trùng với Quyền Vương . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Quyền Vương sẽ được thay thế sang Anh Hùng .
 • Kết thúc thời gian chuyển Server toàn bộ thông tin tài khoản ở máy chủ Quyền Vương sẽ bị hủy, chúng tôi sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến máy chủ Quyền Vương
 • Link Chuyển Server: http://chuyenserver.mu-songlong.com/