Sau một thời gian OPEN đến nay, máy chủ Anh Hùng không còn đông đúc nữa, nhằm duy trì máy chủ Anh Hùng BQT quyết định sát nhập hai máy chủ:
BQT sẽ tiến hành sát nhập hai máy chủ: Anh Hùng sang Võ Thần. Các bạn nhanh chóng chuyển server sang Võ Thần để tiếp tục chiến đấu.
Do máy chủ Anh Hùng có số lần Reset cao hơn bên Võ Thần BQT hạ những nhân vật trong danh sách về Relies 5 rs 800, và đền bù số gcoin trong danh sách

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Anh Hùng sang Võ Thần.
Thời gian chuyển Server : 0h 16/09/2021 - 24h 19/09/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Võ Thần : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Võ Thần
Lưu ý :

 • Khi tiến hành sát nhập 2 cụm máy chủ này BQT không tiến hành trung gian bất cứ gì, và không ủy quyền bất cứ bạn nào đứng ra trung gian giao dịch. Không giao dịch mua bán item giữa 2 tài khoản với nhau. Nếu bạn là người sáng suốt không mua bán bất cứ gì vì người thiệt thòi chính là các bạn. Dù rẻ đi chăng nữa của rẻ là của ôi. Nếu chúng tôi điều tra ra thì bạn người mua sẽ là người thiệt thòi. Các bạn chú ý vấn đề đó. Và tôi không ủy quyền bất cứ ai đứng ra trung gian. Nếu bạn trung gian đồng nghĩa là chống đối với tôi dù bạn là ai đi chăng nữa chính tôi sẽ block hết tất cả tài khoản của các bạn Bên Mua - Bên Bán - Trung Gian Block cả 3 phía. Bảo vệ sân chơi đồng nghĩa các bạn bảo vệ quyền lợi của các bạn, quyền lợi của tôi, các bạn ích kỷ thì các bạn sẽ bị tôi mời ra khỏi game vĩnh viễn. Hãy sáng suốt các bạn ạ .
 • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
 • Sau khi thực hiện chuyển server Thành Công Tài khoản ở máy chủ Anh Hùng sẽ bị khóa lại, các bạn vui lòng chuyển hết đồ trong nhân vật phụ qua tài khoản khác trước khi thực hiện chuyển server
 • Tài khoản tại máy chủ Võ Thần bắt buộc là tài khoản mới và nhân vật mới khởi tạo.
 • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
 • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở máy chủ Võ Thần trước khi chuyển sang .
 • Phải thoát game tất cả trước khi chuyển server sang và tuyệt đối không click nút quay lại. Các bạn thao tác sai những quy định trên BQT sẽ thu phí xử lý chuyển sai số tiền là 100.000
 • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, và Hành Trang của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
 • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Võ Thần không nhất thiết trùng với Anh Hùng . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Anh Hùng sẽ được thay thế sang Võ Thần .
 • Kết thúc thời gian chuyển Server toàn bộ thông tin tài khoản ở máy chủ Anh Hùng sẽ bị hủy, chúng tôi sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến máy chủ Anh Hùng
 • Link Chuyển Server: http://chuyenserver1.mu-songlong.com/